Thursday, April 29, 2010

Звуци

Збор...мирен...смирен

Сон...немирен...несмирен

Глас...чуен...нечуен

Молитва...молена...замолена

Хаику...Тивко...претивко

Ракопис...знаен...незнаен

Љубов...пеана...недопеана

No comments: